Live η Κίνηση στους δρόμους
Automotive Industry

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: «Κόντρα» κατασκευαστών – προμηθευτών με φόντο το Euro 7 και την ενεργειακή μετάβαση

Oι κατασκευαστές εναντιώνονται, την στιγμή που οι προμηθευτές συμφωνούν με τα αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών Euro 7

Οι πρώτες συγκρούσεις εμφανίζονται στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού αυτοκινήτων για το θέμα του Euro 7, με τους προμηθευτές από τη μία πλευρά και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων από την άλλη. Οι πρώτοι, μάλιστα, έστειλαν επιστολή στις Βρυξέλλες εκφράζοντας θετική γνώμη για τα νέα πρότυπα, διαφοροποιούμενοι πλήρως από την έως τώρα στάση που υποστήριζαν οι κατασκευαστές μέσω της Acea. Η επιστολή, η οποία υπογράφεται από διάφορες ενώσεις, μεταξύ των οποίων η Clepa (κατασκευαστές εξαρτημάτων) και η Cecra (επισκευαστές και αντιπρόσωποι), εστάλη λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην επιτροπή του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για τον καθορισμό του κειμένου που θα εγκριθεί στην ολομέλεια και θα χρησιμοποιηθεί στις διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ειδικότερα, η Clepa ζητά από το μπλοκ της ΕΕ να εγκρίνει “εγκαίρως” τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. Σε αντίθεση με την Acea, οι προμηθευτές δεν ζητούν αλλαγές ή αναβολή της νέας νομοθεσίας, ούτε αμφισβητούν τις ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κόστος εφαρμογής του Euro 7.

Οι απαιτήσεις

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έγκαιρη και καλά στοχευμένη νομοθεσία Euro 7 για τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα βαν, και τα λεωφορεία, προκειμένου να βελτιώσει την υγεία και την ευημερία των πολιτών της και ιδίως του αστικού πληθυσμού”, αναφέρουν οι εισηγητές, σύμφωνα με τους οποίους “τα νέα πρότυπα Euro 7 πρέπει να θεσπιστούν εντός της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες που ζουν στις πόλεις μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται το συντομότερο δυνατό από τη βελτιωμένη ποιότητα του αέρα που διευκολύνεται από τη μειωμένη ρύπανση των οχημάτων”. Στην επιστολή τονίζεται, για παράδειγμα, ότι τα συστήματα ελέγχου των εκπομπών που πληρούν τις απαιτήσεις της Επιτροπής είναι ήδη “διαθέσιμα” στην αγορά σε “προσιτές τιμές”, οι ενώσεις ζητούν, επομένως, τον γρήγορο καθορισμό όλων των ρυθμιστικών λεπτομερειών, αλλά τονίζουν επίσης την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών δοκιμών εκπομπών, ώστε να “αντικατοπτρίζουν επίσης τις συνθήκες οδήγησης και τις πραγματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων οχημάτων στον πραγματικό κόσμο”.

Το κόστος

Η πιο προφανής ρήξη, ωστόσο, σχετίζεται με το κόστος. Σύμφωνα με τους προμηθευτές, η προσεκτική ανάλυση δείχνει ότι “το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί από τη βιομηχανία και τους καταναλωτές είναι περιορισμένο”, τα οχήματα που είναι συμβατά με τα νέα πρότυπα “θα παραμείνουν οικονομικά προσιτά και, επιπλέον, κάθε ευρώ που επενδύεται στην τεχνολογία Euro 7 θα αποφέρει πέντε φορές περισσότερα οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον”. Αντιθέτως, η Acea πιστεύει ότι η Επιτροπή έχει υποτιμήσει το κόστος, ότι η νομοθεσία θα ωθήσει σε αύξηση των τιμών καταλόγου κατά τουλάχιστον 2.000 ευρώ και ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι “εξαιρετικά χαμηλός” έναντι ενός “εξαιρετικά υψηλού κόστους”.

Το κοινό μέτωπο

Τούτου λεχθέντος, έχει συνταχθεί μια ακόμα επιστολή, υπογεγραμμένη αυτή τη φορά με επικεφαλής την Acea και με συμμετοχή άλλων ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των Clepa και Cecra. Στην επιστολή που στάλθηκε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητείται από το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ να δώσει ύψιστη προτεραιότητα σε “έξι βασικά μέτρα” πριν από το τρέχον τέλος της νομοθετικής περιόδου, ανάπτυξη μιας σταθερής βιομηχανικής στρατηγικής, δημιουργία και ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής αγοράς μηδενικών εκπομπών και μιας αλυσίδας αξίας μπαταριών, εξασφάλιση ενός σταθερού και συνεκτικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τον τομέα, ενίσχυση των δεξιοτήτων και του πλαισίου για μια δίκαιη μετάβαση, βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας των μεταφορών και εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι υπογράφοντες επαναβεβαίωσαν “τη δέσμευσή τους για την απεξάρτηση από τον άνθρακα στις μεταφορές”, αλλά επίσης “υπογράμμισαν ότι η αδράνεια των νομοθετών θα υπονομεύσει τον μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και “θα θέσει σε κίνδυνο την απασχόληση σε έναν τομέα που απασχολεί πάνω από 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ”.