Πυροσβεστικά Navara από τη Nissan Νικ. Ι Θεοχαράκης για τον Σύλλογο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δ.Κ. Διονύσου

Συνδράμοντας στην προσπάθεια της πρόληψης και της καταστολής πυρκαγιών, η Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. υποστηρίζει με 2 ιδιόκτητα πυροσβεστικά οχήματα NAVARA το έργο του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δ.Κ. Διονύσου.

Τα συγκεκριμένα οχήματα, είναι πανέτοιμα ανά πάσα στιγμή, να υποστηρίξουν τον Σύλλογο και για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Τα συγκεκριμένα Navara διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό πυρόσβεσης

Τα πυροσβεστικά NAVARA της Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε, τηρούν στο ακέραιο τις προδιαγραφές που προβλέπονται για πυροσβεστικά οχήματα τέτοιου τύπου, προκειμένου να διασφαλίσουν την θωράκιση των εγκαταστάσεών της στο απρόβλεπτο γεγονός της πυρκαγιάς. Τα πυροσβεστικά NAVARA διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό πυρόσβεσης με μεγάλες επιχειρησιακές δυνατότητες κατάσβεσης φωτιάς, καθώς μπορούν να αντλήσουν νερό και από άλλα σημεία, εκτός της δεξαμενής που φέρουν στην καρότσα τους.