Η BMW AG αποφάσισε την επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 2 δισ. ευρώ

Η Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) ενέκρινε την έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών αξίας έως 2 δισ. ευρώ.

Οι επαναγορασμένες μετοχές θα ακυρωθούν σε μεγάλο βαθμό, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης το Μάιο του 2022, εγκρίνοντας την επαναγορά μετοχών ύψους έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε πέντε χρόνια. Το πρώτο πρόγραμμα των 2 δισ. ευρώ ξεκινά τον Ιούλιο του 2022 και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.Ο Nicolas Peter, μέλος Δ.Σ. της BMW AG υπεύθυνος Οικονομικών δήλωσε: «Η επαναγορά μετοχών αποτελεί απόδειξη της σταθερής οικονομικής μας δύναμης και της ισχυρής ρευστότητάς μας. Με τις ισχυρές λειτουργικές μας επιδόσεις και την πλήρη ενοποίηση της κινεζικής θυγατρικής μας, BMW Brilliance Automotive Ltd., αναμένουμε να διατηρήσουμε μία ισχυρή θέση ρευστότητας. Η ισχυρή αξιολόγηση ‘επενδυτικής κατηγορίας’ είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας στην ιστορία μετασχηματισμού μας, και έχουμε δεσμευτεί ξεκάθαρα να διατηρήσουμε αυτή την αξιολόγηση. Επιπλέον, όλοι οι μέτοχοί μας – συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων – επωφελούνται όχι μόνο από την αξιόπιστη μερισματική πολιτική μας αλλά και από αυτό το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, με μία αύξηση των κερδών τους ανά μετοχή. Η επαναγορά μετοχών αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και στέλνει ένα μήνυμα στις κεφαλαιαγορές για τη μακροπρόθεσμη δύναμή μας. Συνεχίζουμε να εστιάσουμε στην επιτυχημένη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας και στη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου. Όπως και στο παρελθόν, οι επενδύσεις που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό του BMW Group εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα και θα χρηματοδοτούνται από λειτουργικές ταμειακές ροές».