Τι να κάνεις αν σου έρθει λάθος πρόστιμο για ανασφάλιστο

Mετά από έναν χρόνο -περίπου- παλινωδιών, η ώρα της… κρίσης για τα ανασφάλιστα έφτασε. Last call λοιπόν. Αν και κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δοθεί (;) μια άτυπη παράταση ως απόψε τα μεσάνυχτα για να επικαιροποιηθεί η λίστα, περίπου 385.000 ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, θα λάβουν τη “λυπητερή”. Όπου “λυπητερή”, τα πρόστιμα για την κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων. 

Τα «ραβασάκια» με τα πρόστιμα, έχουν ως εξής:

Για δίκυκλα ως 250 κ.ε.: 100 ευρώ

Για δίκυκλα πάνω από 251 κ.ε.: 150 ευρώ

Για αυτοκίνητα ως 1.000 κ.ε.: 200 ευρώ

Για αυτοκίνητα πάνω από 1.001 κ.ε.: 250 ευρώ

Βάσει των στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών, τα ασφαλισμένα οχήματα φτάνουν στα 6,1 εκατομμύρια ενώ μετά από τη διασταύρωση του περσινού Ιουνίου είχε καταγραφεί αύξηση των ασφαλίσεων κατά περίπου 510 χιλιάδες, με αποτέλεσμα ο στόλος των ασφαλισμένων οχημάτων να ξεπεράσει τα 6,2 εκατομμύρια.

Το ερώτημα βέβαια είναι αν το φετινό καλοκαίρι θα υπάρχουν λάθη και… παρεξηγήσεις, όπως το προηγούμενο. Ήδη, αρκετοί ιδιοκτήτες οχημάτων, ετοιμάζονται για… ταλαιπωρία, καθώς θα πρέπει να αποδείξουν στις φορολογικές αρχές ότι τους εστάλη λανθασμένα πρόστιμο. Αυτό, βέβαια, δεν αφορά παρανοήσεις, όπως για παράδειγμα τους ιδιοκτήτες ΙΧ που τα έχουν αφήσει σε μάντρες εμπορίας αυτοκινήτων για να πουληθούν, αλλά δεν τα έχουν μεταβιβάσει και δεν έχουν παραδώσει πινακίδες. Σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις ιδιοκτητών αυτοκινήτων που μεταβίβασαν το όχημά τους αλλά δεν ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση, τονίζεται πως η υποχρέωση ασφάλισης βαρύνει τον τελευταίο ιδιοκτήτη του οχήματος. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και διαφορετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα κλεμμένων, διαγραμμένων κλπ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ:

Στις περιπτώσεις που μη ορθώς το όχημά σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

– Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες.

– Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.).

– Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.

– Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.

– Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.

– Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ. 237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής επικαιροποιημένη, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.

– Σε περίπτωση που αποκτήσατε το όχημα έως και εφτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την διασταύρωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.

– Σε περίπτωση που είστε κληρονόμος οχήματος του οποίου ο θανών είχε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και αυτός απεβίωσε μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν την διασταύρωση, δεν θα εκδοθεί παράβολο για το εν λόγω όχημα. Κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά στις περιπτώσεις όπου ο θάνατος επήλθε από τις 30/3/2018 και έπειτα και δεν δηλώθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ από τους κληρονόμους, το τυχόν παράβολο που θα εκδοθεί δύναται να ακυρωθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ μετά από αίτημα των κληρονόμων. Σημειώνεται ότι αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό Πληροφοριακό Οδηγό.

Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα.