Το γρηγορότερο αυτοκίνητο στον κοσμο πιάνει τα 435 χ.α.ω