Ο 1ος σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ήπειρο!

Αυξάνονται και πληθύνονται οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα μας, έστω και αν δεν είναι με τους ρυθμούς της υπόλοιπης Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, η KEN Α.Ε., η 100% θυγατρική εταιρεία παροχής ρεύματος του Ομίλου Καράτζη, χορήγησε την κατασκευή του πρώτου σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ήπειρο, στο συγκρότημα «Φρόντζου Πολιτεία», ένα μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς σημείο αναφοράς των Ιωαννίνων, που ξεκίνησε την λειτουργία του στις αρχές Δεκεμβρίου 2008.  
Η ΚΕΝ Α.Ε. αναγνωρίζοντας ότι μια επιχείρηση επηρεάζει και επηρεάζεται από το περιβάλλον αλλά και την κοινωνία, επενδύει στο μέλλον της ηλεκτροκίνησης η οποία αποτελεί το Νο1 παράγοντα της μετάβασης του δικτύου διανομής στο «Έξυπνο Δίκτυο», την εξέλιξη των σημερινών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία επιτρέπουν μία αποδοτικότερη χρήση με χαμηλότερη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με σκοπό μία βιώσιμη παραγωγή ενέργειας για όλον τον πλανήτη.
Εγκαινιάζοντας τον σταθμό φότισης, την περασμένη Πέμπτη,  Γενικός Διευθυντής της ΚΕΝ Α.Ε., Μανώλης Μιχαλάκης, δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής “που μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε πράξη μία από τις βασικές δεσμεύσεις της οικογένειας της ΚΕΝ, δηλαδή με το βλέμμα στο μέλλον και την καινοτομία για οδηγό μας, να σταθούμε δίπλα στο περιβάλλον και σε ολόκληρο τον πλανήτη».