Volkswagen Group: πρωτοπορία στη φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή οχημάτων

 

  Το Volkswagen Group υλοποιεί όλο και
περισσότερο την κλιματική ουδετερότητα ως προς το περιβάλλον. Σε αυτό,
σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και το ολοκαίνουργιο
ID.4. To πρώτο πλήρως ηλεκτρικό SUV της Volkswagen,
που μόλις έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του, θα κατασκευάζεται στο «πράσινο»
εργοστάσιο του
Zwickau και θα πωλείται στην Ευρώπη, την Κίνα και αργότερα
και στις ΗΠΑ. «Το ID.4 αντιπροσωπεύει την καθαρή κινητικότητα με ουδέτερο
ισοζύγιο CO2», σχολιάζει ο Ralf Brandstätter,
CEO της Volkswagen.

 

  Όπως και το ID.3, το ID.4 φεύγει από το
εργοστάσιο στο Zwickau χωρίς να φέρει το παραμικρό οικολογικό βάρος. Αυτό το
εργοστάσιο, στη Σαξονία της Γερμανίας, δεν είναι το μόνο που είναι απόλυτα
φιλικό στο περιβάλλον. Πρωτοπόρα στη φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή
οχημάτων, σε ολόκληρο το
Group, είναι ακόμα τα εργοστάσια της Audi στις Βρυξέλλες,
της SKODA στο Vrchlabí της Τσεχίας και της Bentley στο Crewe, τα οποία ήδη κατασκευάζουν
αυτοκίνητα με ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπής CO2.

 

 

Εργοστάσιο
Zwickau, Γερμανία, Volkswagen

 

  Τα ID.3 και ID.4, τα πρώτα μοντέλα της οικογένειας ID. της Volkswagen εξέρχονται από την εκεί γραμμή παραγωγής με
ουδέτερο ισοζύγιο CO2.
Ο τρόπος για αυτό: όσο το δυνατό μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αντιστάθμιση των αναπόφευκτων εκπομπών.
Προκειμένου να βελτιωθεί το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, έχουν πραγματοποιηθεί στο
Zwickau πολλά έργα. Για παράδειγμα, το εργοστάσιο
τροφοδοτείται με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από τη
Volkswagen Kraftwerk, προερχόμενη από
υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αιολικά και ηλιακά πάρκα. Οι υπόλοιπες ανάγκες του
καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τη δική του συνδυασμένη μονάδα παραγωγής
θερμότητας και ενέργειας, η οποία καταναλώνει φυσικό αέριο, που είναι πολύ πιο
φιλικό προς το περιβάλλον από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.
Παράλληλα, διενεργείται εσωτερική μεταφορά ενέργειας, με την εκλυόμενη
θερμότητα σε διάφορες λειτουργίες του εργοστασίου να χρησιμοποιείται για τη
θέρμανση των εγκαταστάσεών του. Περαιτέρω εξοικονόμηση CO2 προκύπτει από τις ανακαινισμένες ή νεόδμητες
εγκαταστάσεις και αίθουσες, κατασκευασμένες σύμφωνα με τους τελευταίους
κανονισμούς εξοικονόμησης ενέργειας και ελαχιστοποίησης κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας, νερού και θερμότητας, ανάλογα με τη χρήση.

 

 

Εργοστάσιο
Βρυξελλών, Βέλγιο,
Audi

   Η
παραγωγή στο εργοστάσιο της Audi στις Βρυξέλλες έχει πλήρως ουδέτερο ισοζύγιο CO2, πιστοποιημένο από
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Το εργοστάσιο κατασκευής του πλήρως ηλεκτρικού
Audi e-tron χρησιμοποιεί πράσινη ηλεκτρική ενέργεια ήδη από το 2012. Η οροφή του
εργοστασίου στεγάζει επίσης το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σύστημα της περιοχής με
συνολική επιφάνεια κάλυψης 107.000 τετραγωνικών μέτρων. Ο δεύτερος πυλώνας,
παράλληλα με πράσινης προέλευσης ηλεκτρική ενέργεια, είναι η θέρμανση με ενέργεια
από ανανεώσιμες πηγές. Η εταιρεία αντισταθμίζει τις σχετικά μικρές εκπομπές CO2, οι οποίες δεν είναι
δυνατό μέχρι στιγμής να αποφευχθούν, με τα λεγόμενα προγράμματα πίστωσης
άνθρακα. Συνολικά, η Audi εξοικονομεί περίπου 40.000 τόνους εκπομπών CO2 ετησίως.

 

 

Εργοστάσιο
Vrchlabí, Τσεχία,
SKODA

  Το
πρώτο εργοστάσιο της SKODA που θα παράγει μέχρι το τέλος του έτους με ουδέτερο
ισοζύγιο CO2, είναι το εργοστάσιο εξαρτημάτων στο Vrchlabí. Η
μεγαλύτερη εξοικονόμηση CO2 θα
επιτευχθεί με τη συνεπή στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία θα
μειώσει τις εκπομπές CO2 από
τους αρχικούς 45.000 τόνους ετησίως στους 3.000 τόνους. Περισσότερο από το 88%
της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές. Το μόνο ορυκτό καύσιμο που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται
είναι το φυσικό αέριο, το οποίο από το 2021 και μετά θα αντικατασταθεί σταδιακά
από μεθάνιο από εγκαταστάσεις βιοαερίου, το οποίο έχει ουδέτερο ισοζύγιο CO2.

 

Η
εταιρεία εντείνει επίσης τις προσπάθειές της για συνολική μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας. Τα μέτρα περιλαμβάνουν το αυτόματο κλείσιμο κυκλωμάτων
θέρμανσης που δεν χρησιμοποιούνται, ρύθμιση της θερμοκρασίας των χώρων για
εξοικονόμηση ενέργειας και ειδικό έλεγχο της ροής του αέρα τροφοδοσίας. Ο
φωτισμός πολλών χώρων και αιθουσών συνδέεται στενά με τις ώρες λειτουργίας. Και
στο Vrchlabí, οι υπολειπόμενες εκπομπές εξισορροπούνται από προγράμματα
αντιστάθμισης.

 

 

Εργοστάσιο
Crewe, Αγγλία, Bentley

   Το εργοστάσιο της Bentley Motors στο Crewe συμβάλλει σημαντικά στο
ουδέτερο ως προς τον άνθρακα αποτύπωμα του Volkswagen Group. Το
εργοστάσιο παράγει όλη την ηλεκτρική του ενέργεια με ηλιακά συστήματα ή την
αγοράζει ως πιστοποιημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Στις αρχές του περασμένου
έτους, προστέθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου επιπλέον 10.000
φωτοβολταϊκά στοιχεία που καλύπτουν περισσότερα από 16.000 τετραγωνικά μέτρα.
Μαζί με τα 20.800 φωτοβολταϊκά στοιχεία οροφής που προϋπήρχαν, έχουν αυξήσει
την παραγωγή πράσινης ενέργειας από το εργοστάσιο στα 7,7 MW, που αντιστοιχούν
στις ανάγκες περισσότερων από 1.750 νοικοκυριών. Η Bentley αντισταθμίζει τις
αναπόφευκτες εκπομπές μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων προστασίας του
περιβάλλοντος.