Στην τελική ευθεία το Euro 7: Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τα νέα πρότυπα

Αυστηρότερα τα νέα πρότυπα εκπομπών ρύπων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε το τελικό βήμα στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης των νέων προτύπων Euro 7. Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε επίσημα τον νέο κανονισμό, ο οποίος για πρώτη φορά καλύπτει τις εκπομπές καυσαερίων όλων των τύπων οδικών οχημάτων: αυτοκινήτων, βαν και φορτηγών. Ο κανονισμός επιβεβαιώνει για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά τα ισχύοντα όρια εκπομπών του προκατόχου του (Euro 6), αλλά περιλαμβάνει αρκετά νέα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, έχουν συμπεριληφθεί τα σωματίδια από την τριβή των ελαστικών και των φρένων. Επιπλέον, εισάγονται αυστηρότερες απαιτήσεις για άλλους ρύπους, ειδικές διατάξεις για την αντοχή των οχημάτων και των μπαταριών, ακόμη και ένα περιβαλλοντικό διαβατήριο για κάθε τύπο οχήματος.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση από το Συμβούλιο, απομένει μόνο ένα καθαρά γραφειοκρατικό βήμα πριν τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία. Το κείμενο θα πρέπει να υπογραφεί από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ίδιου του Συμβουλίου και στη συνέχεια να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα μετά τη δημοσίευση και θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά από 30 μήνες (οι ημερομηνίες εξαρτώνται από τον τύπο των σχετικών οχημάτων).