Η ACEA πετάει το «μπαλάκι» στην ΕΕ, ζητώντας κίνητρα ανανέωσης του γερασμένου στόλου οχημάτων

Στην Ελλάδα ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου οχημάτων αγγίζει τα 17 έτη

Η τελευταία έκθεση «Οχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους» της ACEA παρέχει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται ο «στόλος» των οχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Καθώς τα οχήματα γίνονται ολοένα και παλαιότερα, πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα ώστε να δοθούν κίνητρα για τη μετάβαση στα πιο καθαρά και οικολογικά μοντέλα. 

Η νέα έκθεση της ACEA, η οποία ενημερώνεται ετησίως, είναι αποκαλυπτική καθώς δείχνει πώς τα στοιχεία πωλήσεων διαφόρων τύπων οχημάτων, όπως τα αμιγώς ηλεκτρικά, παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα από την πραγματική σύνθεση των οχημάτων στους δρόμους της Ευρώπης. Παρά το γεγονός ότι τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα ήταν η τρίτη πιο δημοφιλής επιλογή για τους αγοραστές νέων αυτοκινήτων πέρυσι, με μερίδιο αγοράς σχεδόν 15%, αντιπροσωπεύουν μόνο το 1,2% των οχημάτων στους δρόμους της ΕΕ. 

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, για να αντικατασταθούν τα παλαιότερα οχήματα από νεότερα που είναι εξοπλισμένα με καθαρότερες και πιο πράσινες τεχνολογίες. Τα παλαιότερα οχήματα διαθέτουν συνήθως λιγότερο αποδοτικές τεχνολογίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερες εκπομπές και ρύπανση εάν δεν αντικατασταθούν. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ταχείας αντικατάστασης αυτών των παλαιότερων οχημάτων από τα πιο πράσινα και καθαρά μοντέλα στα οποία ο κλάδος της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας έχει επενδύσει σημαντικά.  

Η πρόταση στην Ευρωπαίκή Επιτροπή

Η φετινή έκθεση διαπίστωσε ότι υπάρχουν σήμερα περίπου 290 εκατομμύρια οχήματα στους δρόμους της ΕΕ και ότι η μέση ηλικία όλων των τύπων οχημάτων συνεχίζει να αυξάνεται. Τα αυτοκίνητα στην ΕΕ είναι τώρα κατά μέσο όρο 12,3 ετών. Σε ορισμένες χώρες, τα αυτοκίνητα μπορούν να φτάσουν σε ηλικία ακόμη και 17 ετών, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα και την Εσθονία. Τα φορτηγά είναι συνήθως ο παλαιότερος τύπος οχήματος, με τον μέσο όρο της ΕΕ να ανέρχεται στα 13,9 έτη, ενώ ο μέσος όρος τόσο για τα λεωφορεία όσο και για τα φορτηγά είναι 12,5 έτη. Από το 2018, ο μέσος όρος ηλικίας όλων των τύπων οχημάτων έχει αυξηθεί κατά περίπου ένα έτος.

Ο αυξανόμενος αριθμός γερασμένων οχημάτων στους δρόμους ενισχύει τη σημασία της επιτάχυνσης της διάδοσης των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρίες και άλλων μοντέλων μηδενικών εκπομπών στην Ευρώπη. Η έκθεση καταδεικνύει ότι, ενώ οι νομοθετικοί στόχοι μπορούν να συμβάλουν στην καθοδήγηση της αλλαγής, αυτό αποτελεί μόνο ένα μέρος του παζλ για την απαλλαγή των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα ευρύτερο σύνολο συνθηκών-πλαίσιο, όπως υποδομές φόρτισης και κίνητρα αγοράς και φορολόγησης, για την τόνωση της ζήτησης και την αναπλήρωση των οχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους με τα καθαρότερα και πιο οικολογικά μοντέλα.