BMW

BMW Group-Landshut: Ένα πλήρως βελτιστοποιημένο εργοστάσιο με στόχο τη βιωσιμότητα

Το χυτήριο ελαφρών μετάλλων του εργοστασίου του BMW Group στο Landshut επαναπιστοποιήθηκε από την πρωτοβουλία Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Το αλουμίνιο που παράγεται με χρήση ηλιακής ενέργειας καλύπτει περισσότερο από το ένα τρίτο των ετήσιων αναγκών του χυτηρίου ελαφρών μετάλλων. Σχεδόν τα δύο τρίτα του χρησιμοποιούμενου αλουμινίου προέρχονται από ανακύκλωση κλειστού βρόχου.

BMW

Το χυτήριο ελαφρών μετάλλων του BMW Group στο Landshut πιστοποιήθηκε για άλλη μια φορά από έναν ανεξάρτητο φορέα για τη βιώσιμη χρήση του αλουμινίου – σύμφωνα με τα πρότυπα της Πρωτοβουλίας για τη Διαχείριση του Αλουμινίου (Aluminium Stewardship Initiative – ASI), ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού που υποστηρίζεται από περιβαλλοντικές και βιομηχανικές ενώσεις, παραγωγούς αλουμινίου και εταιρείες μεταποίησης. Η ASI ορίζει κριτήρια βιωσιμότητας για μια περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη αξιακή αλυσίδα αλουμινίου.

«Η βιώσιμη εξόρυξη πρώτων υλών και η συνειδητή χρήση των πόρων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την παραγωγή εξαρτημάτων εσωτερικά και για το παγκόσμιο δίκτυο προμηθευτών μας», σχολιάζει ο Dr. Joachim Post, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, υπεύθυνος Δικτύου Αγορών και Προμηθευτών. «Η προμήθεια αλουμινίου που παράγεται με χρήση ηλιακής ενέργειας για την εσωτερική μας παραγωγή εξαρτημάτων, μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO2. Η κυκλική οικονομία είναι επίσης το κλειδί για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Στο μέλλον, στόχος είναι να κατασκευάζουμε τα νέα μας οχήματα κατά 50% με δευτερογενείς πρώτες ύλες».

 

Το αλουμίνιο που παράγεται με χρήση ηλιακής ενέργειας καλύπτει περισσότερο από το ένα τρίτο των ετήσιων αναγκών
Το χυτήριο ελαφρών μετάλλων του Landshut, η μοναδική μονάδα παραγωγής ελαφρών μετάλλων του BMW Group στην Ευρώπη, είναι από τα πιο προηγμένα και βιώσιμα χυτήρια στον κόσμο. Χάρη στη χρήση πυρήνων ανόργανης άμμου, η διαδικασία χύτευσης είναι σχεδόν απαλλαγμένη από εκπομπές ρύπων. Το χυτήριο ελαφρών μετάλλων άρχισε να προμηθεύεται αλουμίνιο που παράγεται με χρήση ηλιακής ενέργειας το 2021. Δεδομένου ότι η παραγωγή αλουμινίου είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, η χρήση πράσινης ενέργειας, όπως η ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια, προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για τη μείωση των εκπομπών CO2. Οι δεκάδες χιλιάδες τόνοι αλουμινίου που παράγονται με χρήση ηλιακής ενέργειας καλύπτουν περισσότερο από το ένα τρίτο των ετήσιων αναγκών του χυτηρίου ελαφρών μετάλλων στο εργοστάσιο του Landshut.

 

Βρόχος ανακύκλωσης βελτιστοποιημένων εκπομπών CO 2 με κλειστό βρόχο χυτηρίου
Ως προς το βάρος, το αλουμίνιο αντιπροσωπεύει μαζί με τον χάλυβα το μεγαλύτερο ποσοστό των υλικών που χρησιμοποιούνται στα οχήματα του BMW Group. Περίπου τα δύο τρίτα του αλουμινίου που χρησιμοποιείται στο Landshut προέρχονται από ένα βρόχο ανακύκλωσης – με σχεδόν τα δύο τρίτα αυτού από το κλειστό κύκλωμα του ίδιου του χυτηρίου. Με αυτόν τον τρόπο, το BMW Group μειώνει συνειδητά τη χρήση πρωτογενούς αλουμινίου με μεγαλύτερη ένταση εκπομπών CO2 υπέρ ενός βρόχου ανακύκλωσης βελτιστοποιημένων εκπομπών CO2. Για την παραγωγή του χρησιμοποιείται επίσης πράσινη ενέργεια.

Το BMW Group έχει μακρά παράδοση στην υπεύθυνη χρήση αλουμινίου. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, το χυτήριο ελαφρών μετάλλων συνεργάζεται με τοπικούς μεταποιητές για την εφαρμογή ενός βρόχου ανακύκλωσης έπειτα από την παραγωγή σκραπ που περισυλλέγεται από τη διαδικασία του χυτηρίου. Καθοριστικός παράγοντας εδώ είναι ο καθαρός διαχωρισμός των υπολειμμάτων αλουμινίου. Υπολείμματα συλλέγονται από όλους τους σταθμούς χύτευσης και μηχανικής επεξεργασίας ανάλογα με τον τύπο, ώστε να μην αναμειγνύονται υλικά με διαφορετική σύνθεση. Αυτό σημαίνει ότι, μετά την ανακατασκευή, τα απόβλητα αλουμινίου μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των ίδιων εξαρτημάτων.

«Το BMW Group υποστήριξε από την αρχή την Πρωτοβουλία Διαχείρισης Αλουμινίου Stewardship Initiative», σχολιάζει ο Dr. Stefan Kasperowski, επικεφαλής του εργοστασίου του BMW Group στο Landshut και του χυτηρίου ελαφρών μετάλλων, το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο τομέα παραγωγής του εργοστασίου στην Κάτω Βαυαρία. «Έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας και εκτιμούμε τη βιώσιμη παραγωγή πρώτων υλών για την παραγωγή μας».

Πέρυσι, οι εργαζόμενοι στο χυτήριο ελαφρών μετάλλων παρήγαγαν περίπου 3,3 εκατομμύρια χυτά εξαρτήματα συνολικού βάρους άνω των 73.000 τόνων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται εξαρτήματα κινητήρων, όπως κυλινδροκεφαλές και στροφαλοθάλαμοι, εξαρτήματα για ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και δομικά εξαρτήματα μεγάλης κλίμακας για αμαξώματα οχημάτων.

Η ευθύνη του BMW Group επεκτείνεται πέρα από την ανακύκλωση και στο αλουμίνιο που χρησιμοποιείται. Οι συνθήκες υπό τις οποίες εξορύσσεται η πρώτη ύλη βωξίτης με ανοιχτή εξόρυξη και υποβάλλεται σε επεξεργασία σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Βραζιλία και η Γουινέα είναι επίσης σημαντικές για την εταιρεία.

Το BMW Group βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους προμηθευτές αλουμινίου και τους συνεργάτες ανακύκλωσης σε μια προσπάθεια να επεκτείνει σταδιακά την πιστοποίηση ASI σε ολόκληρο τον κύκλο υλικών – ξεκινώντας από τα ορυχεία παραγωγής.

Το χυτήριο ελαφρών μετάλλων έχει πλέον πιστοποιηθεί για δεύτερη φορά σύμφωνα με το πρότυπο απόδοσης ASI. Τα κριτήρια ελέγχου απαιτούν αποδείξεις για τη διαχείριση των υλικών, όπως μια ολιστική ανάλυση του κύκλου ζωής για τα ίδια τα προϊόντα της εταιρείας και μία ολοκληρωμένη στρατηγική ανακύκλωσης, καθώς και συμμόρφωση με τα πρότυπα διαφάνειας, συνολικής διαχείρισης και εταιρικής ακεραιότητας. Η αρχική επιτυχής πιστοποίηση σύμφωνα με το κριτήριο της διαχείρισης των υλικών πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.