Ανάκληση για 261 Mercedes C-Class

Στην ανάκληση 261 Mercedes C-Class με ημερομηνία παραγωγής από 18/08/2014 έως 13/05/2016 προχωρά η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα συγκεκριμένα οχήματα υπάρχει πιθανότητα να λυθεί ο βιδωτός σύνδεσμος μεταξύ του σωλήνα υψηλής πίεσης και της αντλίας υψηλής πίεσης. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει μια διαρροή καυσίμου. Σε περίπτωση που το καύσιμο διαρρεύσει στο δρόμο, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος για τα οχήματα που ακολουθούν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το ανωτέρω θέμα. Οι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Mercedes-Benz, προκειμένου να γίνει αντικατάσταση γραμμής καυσίμου υψηλής πίεσης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Mercedes-Benz στο τηλέφωνο 800 11 76000.