Die Bewegung auf der Straße leben
Chinesische EV-Fabrik

EU: Beweise für unlauteren chinesischen Wettbewerb bei Elektrofahrzeugen - Chinas Reaktion

Πώς η ένωση θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημα την έρευνα αντιντάμπινγκ για τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είχε ανακοινώσει η πρόεδρος Ursula von der Leyen. Ανακοινώνοντας την πρωτοβουλία της, το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ παρείχε πολλές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης “επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ότι οι εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας επωφελούνται από κρατικές επιδοτήσεις”.

Τα στοιχεία

Η Επιτροπή φοβάται μια απότομη αύξηση των εισαγωγών, την κατάληψη σημαντικών μεριδίων μιας ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς και βαριές απώλειες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, “οι οποίες θα μπορούσαν γρήγορα να αποδειχθούν μη βιώσιμες”. Για το λόγο αυτό, οι Βρυξέλλες παρέχουν έναν συνοπτικό κατάλογο των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν στα χέρια τους οι υπάλληλοί τους: άμεση μεταφορά οικονομικών πόρων, διαφυγόντα κρατικά έσοδα “που διαφορετικά οφείλονται ή δεν εισπράττονται”, παροχή δημόσιων αγαθών ή υπηρεσιών “για ποσό μικρότερο από το ποσό που θα ήταν κατάλληλο”. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε “διάφορες επιδοτήσεις, δάνεια, εξαγωγικές πιστώσεις και πιστωτικές γραμμές” που χορηγήθηκαν από κρατικές τράπεζες, ομόλογα που λήφθηκαν “με προνομιακούς όρους”, επιδοτούμενη ασφάλιση εξαγωγών, εκπτώσεις και απαλλαγές από φόρους, μερίσματα και ΦΠΑ, καθώς και προμήθειες αγαθών κάτω του κόστους, όπως πρώτες ύλες και εξαρτήματα.

Συνεχιζόμενη στήριξη

“Ο ετερογενής χαρακτήρας των εν λόγω επιδοτήσεων”, συνεχίζει η Επιτροπή, “δείχνει ότι ευνοούν διάφορες πτυχές που αφορούν την παραγωγή και την πώληση του υπό εξέταση προϊόντος, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή στήριξη του τομέα αυτού. Συνεπώς, αναμένεται ότι οι επιδοτούμενες εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος θα συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης”. Επιπλέον, υπάρχουν αποδείξεις για “επαρκή ελεύθερα διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα” στην Κίνα και για επικείμενη μεγάλη αύξηση της εν λόγω ικανότητας, η οποία “δεν φαίνεται να μπορεί να απορροφηθεί από άλλες αγορές”, γεγονός που αποτελεί “ένδειξη πιθανής μεγάλης αύξησης των επιδοτούμενων εισαγωγών, που θα προκαλέσει ζημία”. Τέλος, δεν λείπουν τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις τιμές εισαγωγής, οι οποίες “υπολείπονται σημαντικά εκείνων του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στο βαθμό που προκαλούν καθοδικές πιέσεις ή εμποδίζουν αυξήσεις που διαφορετικά θα είχαν σημειωθεί και, ως εκ τούτου, ασκούν σημαντική πίεση στις πωλήσεις, στα μερίδια αγοράς και στα περιθώρια κέρδους”.

Προγενέστερη έρευνα της υπηρεσίας

Μια άλλη λεπτομέρεια αφορά τη φύση της έρευνας. Η Επιτροπή, η οποία πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με τους Κινέζους πριν από την ανακοίνωση, ξεκίνησε την έρευνα με δική της πρωτοβουλία (δηλαδή αυτεπάγγελτα): “Έχουμε συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία ότι η πρόσφατη αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικών οχημάτων σε χαμηλές τιμές και με επιδοτήσεις από την Κίνα αποτελεί οικονομική απειλή για την αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ”. Στην ουσία, οι Βρυξέλλες δεν έλαβαν “καμία επίσημη καταγγελία για την κίνηση της διαδικασίας”: σε παρόμοιες περιπτώσεις, αντίθετα, η πρακτική είναι να περιμένουν την πρωτοβουλία ενός από τα κράτη μέλη. Η έρευνα, εξάλλου, “θα ακολουθήσει αυστηρές νομικές διαδικασίες σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, σ.σ.), επιτρέποντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της κινεζικής κυβέρνησης, των εταιρειών και των εξαγωγέων, να υποβάλουν παρατηρήσεις, αποδεικτικά στοιχεία και επιχειρήματα”.

Η εστίαση και το χρονοδιάγραμμα της έρευνας

Η έρευνα θα καθορίσει πρώτα αν οι αλυσίδες αξίας ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα “επωφελούνται από παράνομες επιδοτήσεις και αν οι επιδοτήσεις αυτές προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν οικονομική ζημία στους παραγωγούς της Ένωσης”. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν οι “πιθανές συνέπειες και ο αντίκτυπος των μέτρων στους εισαγωγείς, τους χρήστες και τους αγοραστές αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων”: με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η Επιτροπή θα “καθορίσει αν είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να αποκαταστήσει τις επιπτώσεις των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που διαπιστώθηκαν”, επιβάλλοντας δασμούς αντιντάμπινγκ στα ηλεκτρικά οχήματα που παράγονται στην Κίνα. Η έρευνα θα ολοκληρωθεί εντός μέγιστης προθεσμίας 13 μηνών από την επίσημη έναρξή της: εάν είναι επιτυχής, “τυχόν προσωρινοί δασμοί μπορούν να επιβληθούν εντός εννέα μηνών από την έναρξη, ενώ τυχόν οριστικά μέτρα θα πρέπει να επιβληθούν έως τέσσερις μήνες αργότερα ή εντός 13 μηνών”.

Η Κίνα κατηγορεί την ΕΕ μετά την επίσημη έναρξη έρευνας για τις επιδοτήσεις EV

Η Κίνα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχει εντός “πολύ σύντομου” χρονικού διαστήματος σε διαβουλεύσεις σχετικά με την έρευνα του μπλοκ για τις επιδοτήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι παρατηρήσεις αυτές έγιναν καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημα την έρευνα για το αν θα πρέπει να θεσπίσει δασμούς για να προστατεύσει τους ευρωπαίους παραγωγούς από μια “πλημμύρα” εισαγωγών φθηνότερων κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων, για τα οποία λέει ότι επωφελούνται από κρατικές επιδοτήσεις.

Η Κίνα ήταν “πολύ δυσαρεστημένη” με την έρευνα κατά των επιδοτήσεων, επειδή δεν είχε επαρκή στοιχεία και δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ανέφερε το υπουργείο Εμπορίου της χώρας σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη.

Η κινεζική πλευρά δεν είχε λάβει επαρκές υλικό διαβούλευσης, ανέφερε, και θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ερευνητικές διαδικασίες της Επιτροπής, ώστε να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εταιρειών της.

Η Κίνα προέτρεψε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει τη σταθερότητα της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού και τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο, ενώ παράλληλα να εφαρμόσει “με σύνεση” τα εμπορικά διορθωτικά μέτρα.

Απαρίθμησε ότι αυτές έχουν τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων από κρατικές τράπεζες με προνομιακούς όρους, μειώσεων φόρων, εκπτώσεων και απαλλαγών και κρατικής παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, όπως πρώτες ύλες και εξαρτήματα, σε τιμές χαμηλότερες από τις κατάλληλες.

Είπε ότι οι επιδοτήσεις επέτρεψαν την ταχεία αύξηση των φθηνών εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η αναμενόμενη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Κίνα είναι πιθανό να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις στο εγγύς μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι το μερίδιο της Κίνας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη έχει αυξηθεί στο 8% και θα μπορούσε να φτάσει το 15% το 2025.

Το περιοδικό συμβούλευσε όλα τα μέρη που επιθυμούν ακρόαση να ζητήσουν ακρόαση εντός 15 ημερών και έθεσε προθεσμία 37 ημερών για την παραλαβή σχολίων.