280276 Families at Volvo Cars Volvo Family Bond : Γονική άδεια 24 εβδομάδων με αποδοχές, για όλους Volvo, Volvo Cars, ειδήσεις

Volvo Family Bond : Γονική άδεια 24 εβδομάδων με αποδοχές, για όλους

 

svg%3E Volvo Family Bond : Γονική άδεια 24 εβδομάδων με αποδοχές, για όλους Volvo, Volvo Cars, ειδήσεις

  Από την 1η Απριλίου 2021,
η Volvo Cars εντάσσει τους 40 και πλέον χιλιάδες εργαζομένους της ανά τον κόσμο
σε μία νέα πολιτική γονικής άδειας με αποδοχές ανεξαρτήτως φύλου.

  Το «Family Bond», όπως ονομάζεται το πρόγραμμα, θα παρέχει αυτομάτως σε όλους
τους εργαζόμενους με τουλάχιστον έναν χρόνο υπηρεσία στην εταιρεία, συνολική
άδεια 24 εβδομάδων, με αποδοχές που ανέρχονται στο 80% του μισθού τους. Η
παροχή ισχύει για οποιονδήποτε από τους δύο γονείς και η χρήση της άδειας
μπορεί να γίνει μέσα στα τρία πρώτα χρόνια από την έλευση του παιδιού.


svg%3E Volvo Family Bond : Γονική άδεια 24 εβδομάδων με αποδοχές, για όλους Volvo, Volvo Cars, ειδήσεις


«Θέλουμε να δημιουργήσουμε
μια κουλτούρα που υποστηρίζει την ισότητα των γονέων όλων των φύλων», δήλωσε ο
Håkan Samuelsson (Χόκαν Σάμιουελσον), CEO της Volvo Cars.

«Η ενίσχυση των γονέων για να ισορροπήσουν τις απαιτήσεις ανάμεσα στην εργασία
και την οικογένεια βοηθά να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων και επιτρέπει σε
όλους να διακριθούν στην καριέρα τους. Είμαστε πάντοτε μία εταιρεία
ανθρωποκεντρική και προσανατολισμένη στην οικογένεια. Μέσω του προγράμματος
Family Bond, επιδεικνύουμε και βιώνουμε τις αξίες  μας, οι οποίες με τη σειρά τους θα
ενδυναμώσουν τη μάρκα».


  Η νέα παγκόσμια πολιτική
της
Volvo είναι πιο συμπεριληπτική και υποστηρικτική σε σχέση με πολιτικές
που ισχύουν ανά τον κόσμο. Συμπεριλαμβάνει όλα τα πρόσωπα που κατοχυρώνονται
νομικά ως γονείς, συμπεριλαμβανομένων θετών, αναδόχων και τεκμαιρόμενων γονέων
που αποκτούν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, καθώς και των μη βιολογικών γονέων
σε ομόφυλα ζευγάρια. Ορισμένες χώρες δεν παρέχουν καθόλου γονική άδεια με
αποδοχές στους νέους γονείς ή εξαιρούν ομάδες γονέων – το τελευταίο ισχύει
ιδιαίτερα για τους πατέρες.


  Η παγκόσμια πολιτική της Volvo Cars αντλεί έμπνευση από την εθνική νομοθεσία στη μητρική αγορά της,
τη Σουηδία, η οποία φημίζεται σε όλο τον κόσμο για τη γενναιόδωρη πολιτική
γονικών αδειών που εφαρμόζει, με σημαντικά οφέλη για τους γονείς και τα παιδιά
κατά τις πρόσφατες δεκαετίες. Αποτελεί δε συνέχεια του πιλοτικού σχήματος που εφαρμόστηκε
στην περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) το 2019, στο οποίο το 46%
των υποψηφίων ήταν πατέρες.


svg%3E Volvo Family Bond : Γονική άδεια 24 εβδομάδων με αποδοχές, για όλους Volvo, Volvo Cars, ειδήσεις


«Είναι κάτι περισσότερο
από μία νέα πολιτική αδειών για τους εργαζομένους μας –είναι η ενσωμάτωση της
εταιρικής κουλτούρας και των αξίων μας», δήλωσε η 
Hanna Fager (Χάνα Φάγκερ), Επικεφαλής Εταιρικών
Λειτουργιών στη
Volvo Cars.
«Θέλουμε
να οδηγήσουμε την αλλαγή στον κλάδο και να θέσουμε ένα νέο παγκόσμιο πρότυπο. Εντάσσοντας
όλους τους υπαλλήλους μας σε αμειβόμενη γονική άδεια, περιορίζουμε το χάσμα των
φύλων και αποκτάμε ποικίλο εργατικό δυναμικό, ενισχύοντας την απόδοση και
ενδυναμώνοντας την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.»


  Μελετώντας το αποτέλεσμα
του πιλοτικού προγράμματος για τη γονική άδεια, η εταιρεία είδε ότι οι
εργαζόμενοι εκτίμησαν τη συγκεκριμένη πολιτική ως συμπεριληπτική, ουδέτερη ως
προς το φύλο και ευέλικτη στην κάλυψη των ατομικών αναγκών. Από τις μελέτες
προέκυψαν επίσης σημαντικά συμπεράσματα για το πώς μπορεί να ενθαρρυνθούν ακόμη
περισσότεροι εργαζόμενοι ώστε να κάνουν χρήση της γονικής άδειας, αλλά και το
πώς μπορεί να γίνει η γονική άδεια και για τους δύο γονείς ο νέος «κανόνας».


  Ανάμεσα στα εμπόδια που
περιορίζουν τη λήψη γονικής άδειας περιλαμβάνονται ανησυχίες των γονέων για την
πιθανή επίδραση στην ομάδα τους, φόβος για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην
καριέρα τους, αλλά και η γενικότερη νοοτροπία για το τι είναι αναμενόμενο από
τους πατέρες στον εργασιακό στίβο και στο σπίτι.


svg%3E Volvo Family Bond : Γονική άδεια 24 εβδομάδων με αποδοχές, για όλους Volvo, Volvo Cars, ειδήσεις

  Για να ενθαρρύνει την λήψη
της άδειας, η Volvo Cars εστιάζει στην αποτελεσματική επικοινωνία της νέας της
πολιτικής για τη γονική άδεια. Παρουσιάζοντας τη γονική άδεια των 24 εβδομάδων
ως προεπιλογή, η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία ενός «αυτόματου αποτελέσματος»
– στην ουσία, οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά πιθανό να ακολουθήσουν μία
προεπιλεγμένη δυνατότητα. Η διφορούμενη γλώσσα, όπως «έως 24 εβδομάδες»,
αποφεύγεται, καθώς όταν υπάρχει αβεβαιότητα τείνουμε να προβλέπουμε αρνητικά
αποτελέσματα.


  Με τη χρήση πρακτικών όπως
αυτές, η Volvo Cars στοχεύει να άρει τη σύγχυση και τα πολιτιστικά εμπόδια και
να εμφυσήσει σιγουριά στους γονείς.


  Επιδεικνύοντας περαιτέρω
την δέσμευσή της στον περιορισμό του χάσματος ανάμεσα στα φύλα, η Volvo Cars θα
ανακοινώνει τα ποσοστά συμμετοχής με την πάροδο του χρόνου, ώστε οι άλλες
εταιρείες να μπορούν να μάθουν από την πρόοδο της.