Live η Κίνηση στους δρόμους
URBAN-X

URBAN-X : Ο επιταχυντής επενδύσεων της ΜΙΝΙ

Το URBAN-X είναι ένας επιταχυντής επενδύσεων που ίδρυσε η MINI και από το 2017 λειτουργεί σε συνεργασία με την κοινοπραξία Urban Us η οποία εκπαιδεύει και υποστηρίζει εταιρείες που διαμορφώνουν το μέλλον των πόλεων μέσα από την τεχνολογία και τη σχεδίαση.

URBAN-X

Το URBAN-X είναι ένας επιταχυντής επενδύσεων που ίδρυσε η MINI και από το 2017 λειτουργεί σε συνεργασία με την κοινοπραξία Urban Us η οποία εκπαιδεύει και υποστηρίζει εταιρείες που διαμορφώνουν το μέλλον των πόλεων μέσα από την τεχνολογία και τη σχεδίαση. Από την έναρξη του προγράμματος, περισσότερες από 70 startups από όλο τον κόσμο έχουν περάσει από τον επιταχυντή.

 

Κάθε έξι μήνες, το URBAN-X επιλέγει μέχρι 10 startups αστικών τεχνολογιών (urbantech), και επενδύει τουλάχιστον $100.000 ανά εταιρεία, για τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα 20-εβδομάδων του ‘επιταχυντή’. Αυτό τις προετοιμάζει για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που παρουσιάζουν οι συνεργασίες με τις πόλεις και τους οργανισμούς τους. Φέρνοντάς τις σε επαφή με σημαντικούς παράγοντες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, το URBAN-X βοηθά τις startups από τα πρώτα στάδια να μετατρέψουν τις ενδιαφέρουσες ιδέες σε βιώσιμες, επεκτεινόμενες λύσεις για την αστική ζωή. Η MINI παρέχει στις ομάδες υψηλού επιπέδου πληροφορίες σχεδίασης και μηχανολογίας και τους προσφέρει πρόσβαση σε ειδικούς στην ανάπτυξη λογισμικού, UI/UX, πελατών και χρηματοδότησης.

 

Ήδη από την απαρχή της δημιουργίας του, το MINI βασίστηκε στην θεμελιώδη αρχή της καινοτόμου και βιώσιμης κινητικότητας για κατοίκους πόλεων. Στην αρχή ήταν ένα μικρό, αποδοτικό και αστικό αυτοκίνητο που απαντούσε στην πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1950, και μετά  συνέχισε να εξελίσσεται κάνοντας τολμηρά βήματα στη δημιουργία ενός εξηλεκτρισμένου μέλλοντος και εφαρμόζοντας νέα, καινοτόμα μέτρα βιωσιμότητας που βοηθούν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Διευρύνοντας τους ορίζοντές της και αναζητώντας λύσεις πέρα από το χώρο του αυτοκινήτου για να πετύχει κάτι τέτοιο, η MINI δημιούργησε το URBAN-X το 2016.

 

Μέσω του URBAN-X, η MINI έχει δημιουργήσει ένα portfolio παγκόσμιων startup που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταφορών και κινητικότητας, ενέργειας, real estate, κατασκευής, υποδομών και τροφίμων, απορριμμάτων και νερού προκειμένου να αντιμετωπιστούν μερικές από τις πιο πιεστικές αστικές προκλήσεις με στόχο την ευημερία των κατοίκων των πόλεων.

 

 

URBAN X – Κύρια Στατιστικά στοιχεία.

 

 • Startups στο portfolio: 71
 • Αριθμός αιτούντων μέχρι σήμερα: 1.000+ αιτούντες το χρόνο
 • Αριθμός δυνητικών εταίρων και μεντόρων στο δίκτυο: 2.000
 • Αρχική εκταμίευση μετά την έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα: $100.000
 • Αρχικές συναντήσεις με επενδυτές ανά startup για την ανάπτυξη των εταιρικών δικτύων: 50+
 • Ώρες με Ειδικούς από τους κόλπους των BMW, MINI και άλλους ανά Cohort: 1.000
 • URBAN-X startup με γυναίκες συνιδρυτές: 33%
 • Ποσοστό αποδοχής: 1 , 8%
 • Startups που πέτυχαν πρόσθετες επενδύσεις μετά την αρχική στα πλαίσια του Cohort 07: 83%
 • URBAN-X startup με ιδρυτές εκτός ΗΠΑ, όπως από Ισραήλ, Πορτογαλία, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Καναδάς και Ισπανία: 35%
 • 2 Cohort το χρόνο, 20 εβδομάδες έκαστο.

 

 

URBAN-X – Εξειδικευμένες Εταιρείες.

 

 • Αστικοποιημένο περιβάλλον & Real Estate
 • Δημόσια Υγεία & Ασφάλεια
 • Υποδομή & Βιομηχανία
 • Ενέργεια & Ηλεκτρικά Δίκτυα
 • Govtech & Πολιτικές Λύσεις
 • Μεταφορές & Κινητικότητα
 • Τρόφιμα, Απορρίμματα & Υδάτινοι πόροι