Η Porsche, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς την εξέλιξη των eFuels της

  Η Porsche και η Siemens Energy, σε συνεργασία με κάποιες ακόμη εταιρείες, έχουν ξεκινήσει στη Χιλή, ένα εργοστάσιο που στοχεύει στη δημιουργία καυσίμου, μηδενικών ρύπων. Στη πιλοτική φάση των δοκιμών, το εργοστάσιο αυτό, στοχεύει στο να έχει παραγάγει 130.000 λίτρα αυτού του βιοκαυσίμου μέχρι το τέλος του 2022, ενώ οι αριθμοί ανέρχονται στα 55 εκατομμύρια λίτρα και 550 εκατομμύρια λίτρα, μέχρι το τέλος του 2024 και 2026, αντίστοιχα.


  Το project, λαμβάνει χώρα στη περιφέρεια Magallanes της Χιλής, λόγω των καιρικών συνθηκών της, πιο συγκεκριμένα, της ύπαρξης διαρκούς ανέμου. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς το εργοστάσιο “Haru Oni” (που είναι και το όνομα του project), αξιοποιεί την ενέργεια που παράγουν οι ανεμογεννήτριες που βρίσκονται στο προαύλιο χώρο του, προκειμένου να παρέχεται η απαραίτητη ενέργεια για τη παραγωγή του βιοκαυσίμου.

  Ο βασικός συνεργάτης της Porsche σε αυτό το project, είναι η Siemens Energy. H Siemens, παρέχει τις ανεμογεννήτριες, τα μηχανήματα που παράγουν το οικολογικό (μιας και χρησιμοποιείται αποκλειστικά καθαρή ενέργεια) υδρογόνο, το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται στο τελικό προϊον, το βιοκαύσιμο eFuel.


  Πως προκύπτει όμως αυτό το καύσιμο. Σε πρώτο στάδιο, λαμβάνεται καθαρό νερό, το οποίο διασπάτε στα δύο βασικά συστατικά του, το οξυγόνο και το υδρογόνο. Στη συνέχεια, γίνεται μετατροπή του υδρογόνου σε τεχνητή μεθανόλη. Τέλος, η μεθανόλη, μετατρέπεται στο τελικό καύσιμο, το οποίο είναι και αυτό που θέλουν να παραχθεί.


  Το συγκεκριμένο project, υποστηρίζεται έντονα απο τη Porsche, η οποία επιθυμεί να επιμηκύνει τη χρήση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τους δύο βασικούς περιορισμούς που υπάρχουν σήμερα : τη μείωση των κοιτασμάτων πετρελαίου και την ανάγκη για καθαρές μετακινήσεις. Η Porsche θα ξεκινήσει να χρησιμοποιεί στα αγωνιστικά της άμεσα το συγκεκριμένο βιοκαύσιμο, ενώ απο το 2022 με 2023 και έπειτα, όλες οι Porsche θα φεύγουν απο το εργοστάσιο με ένα γεμάτο ντεπόζιτο βιοκαυσίμου eFuel.


  Στο κομμάτι της μαζικής παραγωγής του συγκεκριμένου καυσίμου, έχει ήδη δείξει το ενδιαφέρον της και έχει λάβει τις σχετικές άδειες, η ExxonMobil.