Νόμος περί δεδομένων: H ACEA χαιρετίζει την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η ACEA χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του νόμου περί δεδομένων - ενός διεξοδικού και ξεκάθαρου νόμου, ο οποίος θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών σε ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία

Ο νόμος για τα δεδομένα θα δώσει στους χρήστες τον έλεγχο όλου του φάσματος των δεδομένων που μοιράζονται από το όχημά τους, χωρίς εξαιρέσεις. Με άλλα λόγια, οι κατασκευαστές οχημάτων δεν θα απολαμβάνουν κανένα πλεονέκτημα έναντι άλλων αποδεκτών δεδομένων.

Μόλις εγκριθεί ο νόμος περί δεδομένων, οι αρχές και ο κλάδος πρέπει να επικεντρωθούν στην εφαρμογή του και στην πλήρη κατανόηση των επιπτώσεών του.

Η ACEA πιστεύει ότι δεν θα είχε νόημα να σπεύσουμε αμέσως σε μια άλλη νομοθετική προσπάθεια για τα δεδομένα. Η ένωση πιστεύει ακράδαντα ότι η Επιτροπή πρέπει να επικεντρώσει τους περιορισμένους νομοθετικούς πόρους της σε πολύ πιο επείγοντα θέματα, όπως η αναθεώρηση των απαιτήσεων για τις κλήσεις eCall, οι οποίες επιβάλλουν παρωχημένη τεχνολογία.

Κοιτάζοντας μπροστά, ο κλάδος θα καλωσόριζε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του νόμου περί δεδομένων.