Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι πολλοί Ευρωπαίοι δυσκολεύονται να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τα νέα στοιχεία της ACEA τεκμηριώνουν ότι οι ανησυχίες για την προσιτή τιμή εμποδίζουν την υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων από την αγορά

Παρά τις νομοθετικές προσπάθειες της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα οχήματα, υπάρχει αξιοσημείωτη έλλειψη πρωτοβουλιών τόσο σε επίπεδο κοινότητας όσο και σε εθνικό επίπεδο για την επιτάχυνση της διάδοσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά. Τα τελευταία στοιχεία της ACEA σχετικά με τα ηλεκτρικά φορτιζόμενα οχήματα (ECV) επιβεβαιώνουν ότι η οικονομική τους προσιτή τιμή εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, καθώς πολλοί αναγκάζονται να μην επιλέξουν την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν μόλις το 9% ή λιγότερο του μεριδίου αγοράς σε περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ. Οι χώρες αυτές συγκεντρώνονται κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική, καθώς και στη Νότια Ευρώπη, όπου το μέσο καθαρό εισόδημα είναι 13.000 ευρώ. Αντίθετα, τα υψηλότερα μερίδια (30% και άνω) εντοπίζονται σε μόλις πέντε χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, όπου το καθαρό εισόδημα υπερβαίνει τις 32.000 ευρώ.

Αυτά τα τελευταία στοιχεία αποτελούν μια εύστοχη υπενθύμιση ότι η έλλειψη κινήτρων για την αγορά καθαρότερων και οικολογικότερων οχημάτων από τους καταναλωτές εμποδίζει τις τεράστιες δυνατότητες της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η έλλειψη ευνοϊκών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υποδομές φόρτισης, επιδεινώνει επίσης τις διαφορές στα μερίδια αγοράς μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει επενδύσει σημαντικά στην τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων. Η ηλεκτροκίνηση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα των οδικών μεταφορών, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, αλλά τα ζητήματα οικονομικής προσιτότητας φρενάρουν αυτή την τόσο αναγκαία μετάβαση.

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει τώρα να δράσουν αναλόγως, δημιουργώντας ολιστικές ευνοϊκές συνθήκες. Η επίσπευση της εγκατάστασης σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την ήπειρο, ιδίως σε χώρες όπου η υποδομή είναι ιδιαίτερα ελλιπής, είναι ένα μόνο από αυτά τα μέτρα. Επιπλέον, τα κίνητρα αγοράς, τα οποία συμβάλλουν στην ανακούφιση των προκλήσεων οικονομικής προσιτότητας που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, μπορούν να τονώσουν περαιτέρω τη μετάβαση της Ευρώπης σε ένα καθαρό μηδενικό μέλλον.