Ισχυρή Ανάπτυξη και αύξηση κερδών για την Ευρώπη Ασφαλιστική

Η Ευρώπη Ασφαλιστική αναμένει περαιτέρω αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων και κερδοφορίας στο ΄Β τρίμηνο

Υψηλές επιδόσεις καταγράφει η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές για ισχυρή ανάπτυξή της στο άμεσο μέλλον. Από τις αρχές του έτους έως σήμερα όλοι οι δείκτες και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κινούνται ανοδικά, παρά τις δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν στην αγορά λόγω της πανδημίας.

Τα συνολικά ασφάλιστρα του πρώτου επτάμηνου του 2021 ανήλθαν σε € 6,8 εκ. καταγράφοντας αύξηση 15,1% σε σχέση με τα ασφάλιστρα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Πιο αναλυτικά, σημειώθηκε παραγωγή ασφαλίστρων € 3,3 εκ. στον κλάδο Πυρός και Περιουσίας (αύξηση 18,6% συγκριτικά με το πρώτο επτάμηνο 2020), € 433 χιλ. στον κλάδο Μεταφορών (αύξηση 12,2%), € 1,6 εκατ. στους Λοιπούς Κλάδους (αύξηση 37,1%) και €1,5 εκατ. στον κλάδο Αυτοκινήτων (μείωση 6,3%).

Η ασφαλιστική αναμένει ότι θα συνεχίσει με ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης στο ΄Β εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ενισχύοντας περαιτέρω την κερδοφορία και την παραγωγή ασφαλίστρων

Γιατί έχει κέρδη και στον Κλάδο Αυτοκινήτων

Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά τη μείωση παραγωγής στον Κλάδο Αυτοκινήτων τα αποτελέσματα του κλάδου είναι κερδοφόρα, κάτι το οποίο αποδίδεται στο σωστό underwriting που εφαρμόζει η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, με αποτέλεσμα την επίτευξη κερδών στο σύνολο των ασφαλιστικών εργασιών που δραστηριοποιείται.

Τα κέρδη προ φόρων του Α’ εξαμήνου του 2021 ανήλθαν σε € 1,2 εκ. ,αυξημένα κατά 50% σε σχέση με τα κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν σε € 386 χιλ. έναντι € 275 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40%.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 προβλέπεται ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση τόσο της παραγωγής ασφαλίστρων όσο και της κερδοφορίας σε όλους τους κλάδους ασφάλισης με την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Πωλήσεων και του νέου Τιμολογίου στον Κλάδο Αυτοκινήτων. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων της χρήσης του 2021 αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν τα € 3 εκ. με την αύξηση να ξεπερνά το 65% σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του 2020.

Οι Δείκτες Φερεγγυότητας

Εξίσου σημαντικό για τη φερεγγυότητα της Εταιρείας είναι και οι δείκτες κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR) και (MCR) οι οποίοι διατηρούνται σε κορυφαία επίπεδα και κατά την 30/06/2021 διαμορφώθηκαν σε 214,20% και 271,09% αντίστοιχα, αυξημένοι κατά 6% και 18% σε σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες κατά την 30/6/2020.

Για το μέλλον η εταιρία, έχοντας διασφαλίσει ισχυρή οικονομική δύναμη και με τη συνέπεια που τη διακρίνει στην άμεση πληρωμή των αποζημιώσεων που αποδεικνύεται τα τελευταία χρόνια από τις πληρωμές μεγάλων ζημιών συνολικού ύψους άνω των € 32 εκ., διεκδικεί ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με βασικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους Συνεργάτες της, τους Ασφαλισμένους της καθώς και το ποιοτικό Διοικητικό της Προσωπικό.

Ν. Μακρόπουλος: “Μεγάλες οι προοπτικές της εταιρείας”

Ο πρόεδρος και CEO της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ευρώπη Ασφαλιστική κ. Νικόλαος Μακρόπουλος (φωτό), σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, τονίζει ότι «οι προοπτικές της εταιρείας είναι μεγάλες, υπάρχει σχέδιο περαιτέρω ανάπτυξης το οποίο ακολουθείται σταθερά και αποδίδει σημαντικά αποτελέσματα. Η εταιρία επιβεβαιώνει καθημερινά την θέση της στην αγορά, περιορίζοντας τα λειτουργικά της κόστη και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της.

Έχει “ψηφιοποιηθεί” πλήρως και οι μηχανογραφικές υποδομές είναι υψηλότατου επιπέδου και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πελατών και συνεργατών. Διατηρεί την πρωτοπορία της και την υψηλή τεχνογνωσία στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους και ανοίγεται σε νέους τομείς υψηλών απαιτήσεων όπως είναι ο Κλάδος Εγγυήσεων και ο Κλάδος Υγείας με τη βοήθεια του έμπειρου στον κλάδο Υγείας νέου Γενικού Διευθυντή κ. Ανδρέα Ρούβα.

Η Ευρώπη Ασφαλιστική αποδεικνύει με τις σημερινές της επιλογές και επιδόσεις της που αποτυπώνονται στους οικονομικούς δείκτες ότι αναπτύσσεται ορθά, είναι φερέγγυα εταιρεία, σύγχρονη, αποτελεσματική, με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και αμεσότητα στις σχέσεις της με τους πελάτες».

Topspeed Θα θέλαμε να σας εμφανίζουμε ειδοποιήσεις για τα τελευταία νέα και ενημερώσεις.
Απορρίψτε το
Επιτρέψτε ειδοποιήσεις