Έρευνα Autopromotec: Το 2050, δύο στα τρία αυτοκίνητα θα εξακολουθούν να είναι εσωτερικής καύσης

Η Ευρώπη έχει προγραμματίσει την απαγόρευση πωλήσεων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης από το 2035

Ωστόσο, η απαγόρευση δεν θα οδηγήσει σε εξαφάνιση των θερμικών αυτοκινήτων από τους ευρωπαϊκούς δρόμους ή άλλων γεωγραφικών περιοχών. Αντίθετα, σύμφωνα με μια επεξεργασία του Παρατηρητηρίου Autopromotec που βασίζεται σε μελέτες που διεξήγαγαν οι Bloomberg New Energy Finance, Goldman Sachs και άλλοι, τα παραδοσιακά οχήματα θα συνεχίσουν να είναι τα πιο δημοφιλή παγκοσμίως και θα είναι μέχρι τα μέσα του αιώνα.  Συγκεκριμένα, έως το 2050, τα δύο τρίτα (67%) του παγκόσμιου στόλου οχημάτων που θα κυκλοφορούν θα αποτελούνται από βενζινοκίνητα, ντίζελ και υβριδικά αυτοκίνητα, το 28% από πλήρως ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά ενώ το 5% από εναλλακτικά καύσιμα (υδρογόνο, μεθάνιο και υγραέριο).

Οι πωλήσεις

Επίσης, μέχρι το 2050, τα BEV θα γίνουν τα αυτοκίνητα με τις περισσότερες πωλήσεις συνολικά, με μερίδιο αγοράς 56%, ακολουθούμενα από αυτά εσωτερικής καύσης (18%), πλήρη και ήπια υβριδικά (16%), plug-in υβριδικά (5%) και από κυψέλες καυσίμου ή ηλεκτρονικά καύσιμα (5%).  Ως εκ τούτου, «ακόμη και με την ανάπτυξη της ηλεκτρικής κινητικότητας που αναμένεται στο μέλλον, η οποία θα επιταχυνθεί στην Ευρώπη από το 2035, τα παραδοσιακά κινούμενα οχήματα θα συνεχίσουν να είναι τα πιο διαδεδομένα παγκοσμίως για μεγάλο χρονικό διάστημα», σύμφωνα με το Autopromotec Observatory.  Τονίζοντας ότι η εξέλιξη του στόλου οχημάτων και η διάδοση της ηλεκτρικής κινητικότητας θα έχει «σημαντικές συνέπειες» και για τον τομέα επισκευής αυτοκινήτων: «Αφενός, θα είναι όλο και πιο σημαντικό για τους επισκευαστές αυτοκινήτων να ενημερώνονται για τα τελευταία νέα για νέα τεχνολογίες και να προσαρμοστούν στην αυξανόμενη διάδοση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων (τα οποία απαιτούν εντελώς διαφορετική συντήρηση σε σύγκριση με αυτή των παραδοσιακών οχημάτων). Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι τα οχήματα εσωτερικής καύσης θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στον στόλο δείχνει ότι θα είναι σημαντικό να μην χαθούν οι πρακτικές και οι γνώσεις που έχουν συσσωρευτεί με χρόνια δραστηριότητας από τεχνικούς επισκευής αυτοκινήτων, οι οποίοι θα πρέπει ακόμα να ασχολούνται με κινητήρες βενζίνης και ντίζελ για μεγάλο χρονικό διάστημα».