Ανοικτό το επίσημο Δίκτυο Εμπόρων της ΚΙΑ

 

  Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται από το δεύτερο κύμα εξάπλωσης του
κορονοϊού (COVID-19), καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και αυτή την πρόκληση
στεκόμενοι στο πλευρό των πελατών και των εργαζομένων μας.  

 

  Ο
ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντα το επίκεντρο των αποφάσεών μας. Γι’ αυτό το λόγο, με συνέπεια και
υπευθυνότητα και πάντα σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες
και πρακτικές, συμμετέχουμε και προσαρμόζουμε τις λειτουργίες της Kia Hellas και
του Επίσημου Δικτύου της στην σημερινή κατάσταση.

 

  Με βάση τα παραπάνω, θέλουμε να σας
διαβεβαιώσουμε ότι τόσο η Kia Hellas όσο
και το Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων & Επισκευαστών της σε όλη την Ελλάδα,
παραμένουμε ανοιχτά και σε πλήρη λειτουργία για να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη
ενδεχομένως παρουσιαστεί, εφαρμόζοντας σχολαστικά όλα τα μέτρα πρόληψης και
υγιεινής.

 

Με την ευχή να μείνουμε όλοι ασφαλείς και αυτή τη φορά!

Topspeed Θα θέλαμε να σας εμφανίζουμε ειδοποιήσεις για τα τελευταία νέα και ενημερώσεις.
Απορρίψτε το
Επιτρέψτε ειδοποιήσεις