ACEΑ: Η ΕΕ χρειάζεται μια ολιστική πολιτική προσέγγιση για την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών

Όσα επεσήμανε η γενική διευθύντρια της ACEA με αφορμή το Euro 7 και την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Πρόσφατα, σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, είδαμε δύο σημαντικά νομοθετικά ορόσημα που έχουν μεγάλη σημασία για την αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ – αλλά δυστυχώς κινδυνεύουν να τραβήξουν τον κλάδο μας σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Η Γενική διευθύντρια της ACEA, Sigrid de Vries εξέδωσε καυστική ανακοίνωση για την πολιτική που πρέπει να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών ρύπων. 

Ειδικότερα, επεσήμανε πως πρόκειται για την τριμερή συμφωνία για τον κανονισμό CO2 για αυτοκίνητα και φορτηγά, που απαιτεί τεράστιες επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση, και την πρόταση Euro 7 για τις εκπομπές ρύπων, που θα απαιτούσε ταυτόχρονα μεγάλες δαπάνες για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Τέτοιες αναντιστοιχίες πολιτικών στέλνουν μπερδεμένα μηνύματα και εν τέλει κινδυνεύουν να επιβραδύνουν την κούρσα μας προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.  Χρειαζόμαστε επειγόντως μια εξορθολογισμένη, ολιστική προσέγγιση για τη μαζική μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές που επιχειρεί η βιομηχανία μας.

Ρύθμιση CO2 για αυτοκίνητα και φορτηγά – Απόφαση άνευ προηγουμένου

Σε συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη Οκτωβρίου μεταξύ εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα μειωθούν οι εκπομπές CO2 από αυτοκίνητα και φορτηγά κατά 100% έως το 2035, απαγορεύοντας ουσιαστικά την πώληση παραδοσιακών οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.  Αυτή η άνευ προηγουμένου απόφαση σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πλέον η πρώτη και μοναδική περιοχή στον κόσμο που θα γίνει πλήρως ηλεκτρική.

Ο κλάδος μας ανταποκρίνεται στην πρόκληση της παροχής αυτών των οχημάτων μηδενικών εκπομπών.  Πράγματι, το τρίτο τρίμηνο του 2022, το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία συνέχισε να αυξάνεται, αντιπροσωπεύοντας πλέον σχεδόν το 12% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ.  Η ευρωπαϊκή αγορά πρόκειται να πάρει το προβάδισμα στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου έως το 2030, όταν το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναμένεται να ξεπεράσει το 70%.

Για να συμβεί αυτό –και για να επιτευχθεί ο στόχος μηδενικών εκπομπών για το 2035– είναι επιτακτική ανάγκη να δούμε τώρα και τις προϋποθέσεις του πλαισίου που είναι απαραίτητες για την επίτευξη αυτού του στόχου, να αντικατοπτρίζονται στις πολιτικές της ΕΕ.  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει τώρα να συνεργαστούν για να εγγυηθούν την πρόσβαση στις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την ηλεκτροκίνηση, να καταστήσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσιτά προϊόντα μαζικής παραγωγής, να μετριάσουν τις αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση και να δώσουν τη δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να φορτίζουν το ηλεκτρικό τους όχημα γρήγορα και εύκολα.

Για να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλους αυτούς τους τομείς, η ACEA ζητά μια ισχυρή και ουσιαστική ενδιάμεση αναθεώρηση του κανονισμού CO2.  Αυτό θα είναι απαραίτητο για να αξιολογηθεί εάν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος.

Προσεχώς: Αναθεωρημένοι στόχοι CO2 για βαρέα επαγγελματικά οχήματα

Όσον αφορά τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει μια αναθεωρημένη πρόταση για τους στόχους CO2 γύρω στην αλλαγή του έτους.  Το πλαίσιο που υποστηρίζει τη μετάβαση αυτού του τομέα στην κλιματική ουδετερότητα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο για αυτήν την αγορά B2B. Δεν μπορούμε να κάνουμε copy-paste από τη βιομηχανία επιβατικών αυτοκινήτων!  Αυτό ήταν το θέμα μιας εκδήλωσης της ACEA που μεταδόθηκε ζωντανά την περασμένη εβδομάδα, με τίτλο Getting Zero-Emission Trucks on the Road.

Όλοι οι κατασκευαστές φορτηγών συμφωνούν ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά φορτηγά θα είναι μια βασική τεχνολογία, με φορτηγά που κινούνται με υδρογόνο να παίζουν επίσης ρόλο.  Αν και οι νέες τεχνολογίες έρχονται σε μεγάλους αριθμούς, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης που τροφοδοτούνται από καύσιμα χωρίς ορυκτά θα συνεχίσουν αναπόφευκτα να διαδραματίζουν ρόλο στη μετάβαση αυτού του τομέα στην κλιματική ουδετερότητα.

Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες οδικές εμπορευματικές μεταφορές απαιτεί κάτι περισσότερο από την απλή αυστηροποίηση των στόχων CO2 για τους κατασκευαστές.  Αντίθετα, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις συνθήκες πλαισίου που επιτρέπουν στους φορτωτές και τους μεταφορείς να επενδύσουν και να λειτουργήσουν επικερδώς σε αυτά τα φορτηγά νέας γενιάς.  Αυτά περιλαμβάνουν την ταχεία ανάπτυξη ενός δικτύου σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού που καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των φορτηγών, συνοδευόμενη από ένα αποτελεσματικό σύστημα τιμολόγησης άνθρακα που τελικά επεκτείνεται στις οδικές μεταφορές.

Η εστίαση αποκλειστικά στους κατασκευαστές φορτηγών, ενώ παραμελείται ο ρόλος των μεταφορέων και της ευρύτερης αλυσίδας αξίας μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, θα ήταν επιζήμιο για την ταχεία μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες οδικές μεταφορές.

Euro 7: Μια αντιπαραγωγική πρόταση

Κατά την άποψή μας, η πρόταση της Επιτροπής για νέα πρότυπα εκπομπών ρύπων για αυτοκίνητα και φορτηγά (Euro 7) και φορτηγά και λεωφορεία (Euro VII) είναι αντιπαραγωγική, καθώς κινδυνεύει να επιβραδύνει τη μετάβαση στη μεταφορά με μηδενικές εκπομπές.

Οι εξαιρετικά αυστηρές δοκιμές και οι οριακές συνθήκες βελτιώνουν ελάχιστα την ποιότητα του αέρα στην καθημερινή οδήγηση.  Ωστόσο, αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος των οχημάτων, εκτρέποντας πολύτιμους πόρους –τόσο μηχανικούς όσο και οικονομικούς– μακριά από τον στόχο μηδενικών εκπομπών.

Ορισμένες από τις προτεινόμενες οριακές τιμές συνορεύουν με αυτό που είναι τεχνικά εφικτό.  Επιπλέον, οι προτεινόμενες ημερομηνίες εφαρμογής – Ιούλιος 2025 για αυτοκίνητα και φορτηγά και Ιούλιος 2027 για βαρέα οχήματα – δεν είναι ρεαλιστικές, δεδομένου του τεράστιου αριθμού μοντέλων και εκδόσεων οχημάτων που πρέπει να αναπτυχθούν, να κατασκευαστούν, να δοκιμαστούν και να εγκριθούν πριν από τότε. Τα βαριά φορτηγά αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα σκληρά από την ημερομηνία και το περιεχόμενο.  Η πρόταση Euro VII για φορτηγά παραβλέπει εντελώς την ταχέως επιταχυνόμενη στροφή προς οχήματα μηδενικών εκπομπών και επίσης αγνοεί την επίδραση των μελλοντικών στόχων CO2 για τα βαρέα οχήματα.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η ανανέωση του στόλου με τα πιο πρόσφατα οχήματα Euro 6/VI – παράλληλα με την ηλεκτροκίνηση νέων οχημάτων – θα επιφέρει μείωση 80% στις εκπομπές NOx στις οδικές μεταφορές έως το 2035 (σε σύγκριση με το 2020).  Στο ίδιο χρονικό διάστημα, τα πιο αυστηρά σενάρια Euro 7 θα μείωναν τις εκπομπές NOx στις οδικές μεταφορές κατά λιγότερο από επιπλέον 5% για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά σε σύγκριση με τα επίπεδα Euro 6d και κατά περίπου 2% για τα φορτηγά.

Με τους ισχύοντες κανόνες Euro 6/VI, η ΕΕ διαθέτει ήδη τα πιο ολοκληρωμένα και αυστηρά πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων (όπως NOx και PM) στον κόσμο.  Οι εκπομπές καυσαερίων βρίσκονται ήδη σε μόλις μετρήσιμο επίπεδο χάρη στην τεχνολογία αιχμής των οχημάτων.

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος – τόσο στις εκπομπές ρύπων όσο και στις εκπομπές CO2 – θα έχει η ανανέωση του στόλου που στοχεύει στον ακόμη μεγάλο αριθμό οχημάτων πρώιμου προτύπου Euro στους δρόμους της ΕΕ, αντικαθιστώντας τα με προσιτά οχήματα τελευταίας τεχνολογίας, ταυτόχρονα με την αύξηση της ηλεκτροκίνησης.

Όλες οι προσπάθειες της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι προσανατολισμένες προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών.  Η βιομηχανία έχει σωστές προτάσεις και λύσεις για να πραγματοποιηθεί αυτός ο μετασχηματισμός.  Οι πολιτικές και οι κανονισμοί πρέπει να ευθυγραμμίζονται και να υποστηρίζουν τον πρωταρχικό στόχο της επίτευξης των μεταφορών με μηδενικές εκπομπές για την Ευρώπη και κατασκευασμένη στην Ευρώπη.